Zasady BHP – warto je znać, by pracować mądrzej!

W każdej firmie pracodawca ma prawny obowiązek wykonania szkoleń BHP zarówno dla nowych pracowników, jak i tych pracujących dłużej. Jako pracownik, masz swoje prawa oraz możesz odmówić pracy w warunkach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia. Wszystkie przejawy zagrożenia w pracy powinieneś zgłosić do inspekcji pracy. Pracodawca ma swoje obowiązki, ale również pracownicy mają przywileje, regulaminy oraz zasady BHP

Obowiązki pracodawcy 

Zasady BHP są regulowane przez Kodeks pracy oraz zakładowy regulamin. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z tymi zasadami i działanie według ich poleceń. Najważniejszym zadaniem pracodawcy jest oczywiście ochrona życia i zdrowia na terenie zakładu osób i pracowników, którzy na nim przebywają. Ma on obowiązek kierowania pracowników na okresowe badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy. 

Zasady BHP 

Zasady BHP w szkole obejmują uczniów i pracowników placówek edukacyjnych. Ważne jest to, żeby dzieci były przygotowywane na różne sytuacje, a w szkole była osoba odpowiedzialna na przykład za udzielenie pierwszej pomocy. 

Zasady BHP w pracymówią, że pracownik ma prawo do: 

  • Odmowy wykonania polecenia służbowego, jeśli działanie narusza zasady BHP. Osoba nie może zostać za to ukarana, a także musi mieć wypłacone wynagrodzenie za czas, w którym nie pracuje. 
  • Oddalenia się z zakładu podczas sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu – jeśli będziemy czuli gaz lub będziemy świadkiem awarii instalacji elektrycznej, mamy prawo do oddalenia się z miejsca zdarzenia i powiadomienia o tym fakcie pracodawcy. 
  • Odmowy wykonania zadania, jeśli jest ono dla nas zbyt ciężkie lub w przypadku obniżonej sprawności psychofizycznej. Jeśli z przyczyn nie do przewidzenia nie możemy wykonać zadania, możemy je zaprzestać i powiadomić pracodawcę. 

Pracownicy mają także możliwość powiadomienia pracodawcy o nowych usterkach i awariach, dzięki czemu pracodawca będzie musiał zastosować dodatkowe zabezpieczenia. 

Obowiązki osób zatrudnionych 

Ogólne zasady BHP w pracy zmuszają do obowiązków, które pracownik musi wykonać: 

  • Pracownik musi znać przepisy bezpieczeństwa, a także zasady higieny pracy. 
  • Pracownik musi wykonać badania lekarskie i stosować się do zaleceń lekarza medycyny pracy. 
  • Pracownik musi poinformować pracodawcę o usterkach i awariach, powstałych w czasie pracy. 
  • Pracownik musi używać środków ochronnych, kasków, okularów, masek przeciwpyłowych itp. 
  • Pracownik powinien obsługiwać urządzenia i sprzęt firmowy z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. 
  • Pracownik powinien wykonywać polecenia służbowe zgodne z wymogami BHP. 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom szkolenia BHP, a także zapoznać ich z zasadami panującymi na terenie zakładu. Jeśli pracownik jest świadkiem łamania przepisów BHP, powinien skontaktować się z inspekcją pracy, która z pewnością zajmie się taką sprawą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *